Bài giảng Tổng quan về kế toán

Kế toán là một công việc thực tiễn phục vụ cho những mục đích cụ thể. Rất ít người dù
là thiểu số cho rằng hài lòng về sự cân đối của sổ sách kế toán. Tuy nhiên, tính hữu ích của kế
toán thể hiện ở những thông tin mà nó cung cấp.
Thông tin kế toán có thể là thông tin ban đầu như trong trường hợp ghi nhận tài sản, vốn
chủ sở hữu cũng như những món nợ của một đơn vị. Như vậy, một sự ghi nhận đơn giản
những tài sản vào một ngày cụ thể chính là một...

Từ khóa: Tổng quan về kế toán, giáo trình kế toán, kế toán doanh nghiệp, nguyên lý kế toán, bài giảng kế toán, quy trình kế toán

pdf 41 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/10/2013 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận