Bài giảng Nhận dạng về ô tô - TC Nghề Số 18/BQP

Nội dung Bài giảng Nhận dạng về ô tô nhằm trình bày các khái niệm, lịch sử và xu hướng phát triển, cấu tạo, phân loại chung về ô tô, cấu tạo, nguyên lý hoạt động các bộ phận động cơ ô tô (bộ phận cố định, bộ phận chuyển động, cơ cấu phân phối khí, hệ thống bôi trơn, hệ thống làm mát, hệ thống khởi động, hệ thống đánh lửa), gầm ô tô (hệ thống truyền lực, hệ thống chuyển động, hệ thống điều khiển).

Từ khóa: Nhận dạng ô tô, Kỹ thuật ô tô, Bài giảng nhận dạng ô tô, Nguyên lý hoạt động, Động cơ ô tô, Công nghệ ô tô

pdf 43 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:155 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận