Bài giảng Nền và Móng - Chương 1: Nguyên lý cơ bản thiết kế nền móng

Bài giảng Nền và Móng - Chương 1: Nguyên lý cơ bản thiết kế nền móng trình bày các vấn đề cơ bản về nền móng, biến dạng của nền và lún móng, sức chịu tải của đất nền, các phương pháp tính nền móng, tải trọng, tổ hợp, thống kê và xử lý số liệu. Mời bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Nền và Móng, Bài giảng Nền và Móng, Nền và Móng Chương 1, Nguyên lý cơ bản thiết kế nền móng, Biến dạng của nền, Các phương pháp tính nền móng

pdf 21 trang | Chia sẻ: 01 | Ngày:20/05/2014 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận