Bài giảng Kỹ thuật điện tử

Mạch điện: một hệ gồm các thiết bị điện, điện tử ghép lại trong đó xảy ra quá trình truyền đạt, biến đổi năng lượng hay tín hiệu điện đo bởi các đại lượng dòng điện, điện áp. Mạch điện được cấu trúc từ các thành phần riêng rẽ đủ nhỏ, thực hiện các chức năng xác định được gọi là các phần tử mạch điện. Hai loại phần tử chính của mạch điện là nguồn và phụ tải. - Nguồn: các phần tử dùng để cung cấp năng lượng điện hoặc tín hiệu điện cho mạch. VD: máy phát điện, acquy … - Phụ tải: các thiết bị nhận năng lượng hay tín hiệu điện. VD: động

Từ khóa: giáo trình mạch điện tử, bài giảng điện tử, giáo trình thiết kế điện, Trang bị điện, điện tử công nghiệp, Bài giảng Kỹ thuật điện tử

pdf 125 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:216 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận