BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG

Kinh tế lượng là gì? Thuật ngữ tiếng Anh “Econometrics” có nghĩa là đo lường kinh tế1. Thật ra phạm vi của kinh tế lượng rộng hơn đo lường kinh tế. Chúng ta sẽ thấy điều đó qua một định nghĩa về kinh tế lượng như sau: “Không giống như thống kê kinh tế có nội dung chính là số liệu thống kê, kinh tế lượng là một môn độc lập với sự kết hợp của lý thuyết kinh tế, công cụ toán học và phương pháp luận thống kê. Nói rộng hơn, kinh tế lượng liên quan đến:

Từ khóa: kinh tế lượng, bài giảng kinh tế lượng, tài liệu kinh tế lượng, tài liệu kế toán, kế toán kiểm toán, nghiệp vụ kế toán, kế toán tài chính

pdf 107 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận