7/30/2009 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.comTRƯỜNG CAO

7/30/2009 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn

MÔN HỌC: INTERNET
Bài 1: TỔNG QUAN VỀ INTERNET Bài 2: PHƯƠNG THỨC KẾT NỐI INTERNET Bài 3: WORLD WIDE WEB Bài 4: TÌM KIẾM THÔNG TIN INTERNET Bài 5: THƯ ĐIỆN TỬ E-MAIL Bài 6: DỊCH VỤ HỘI THOẠI Bài 7: NHỮNG DỊCH VỤ PHỔ BIẾN KHÁC ÔN TẬP BÁO CÁO ĐỒ ÁN THI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE

Website: http://www.ispace.edu.vn

BÀI 1: TỔNG QUAN VỀ INTERNET
Internet là công cụ hữu ích không thể thiếu giúp chúng ta nghiên cứu, học tập, giải trí và giao tiếp với nhau. Giới thiệu về Internet Địa chỉ Internet Các dịch vu Internet Câu hỏi và bài tập

1

.7/30/2009 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CNTT iSPACE Website: http://www.ispace.edu.vn

MỤC TIÊU

Từ khóa: tài liệu mạng máy tính, quản trị mạng, hệ thống mạng, mẹo máy tính, thủ thuật máy tính, cài đặt mạng

pdf 126 trang | Chia sẻ: tailieu_tvc | Ngày:30/07/2013 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận